ارتباط باما

  • آدرس: خیابان فردوسی شمالی.نبش خیابان رازی
  • ۰۵۱-۵۲۲۲۳۹۸۷۰-۲ (تلفنخانه شهرداری)
  • 137 (مرکز ارتباطات مردمی)
  • سامانه پیامکی
  • info@citytorbat.ir
  • فاکس: ۵۲۲۳۰۶۵-۰۵۱