مناقصات و مزایدات

موضوعشرح مختصرمهلت تحویلدریافت اسنادوضعیت
اجاره سولهمزایده – واگذاری یک باب سوله واقع در بلوار مدرس7 دی 99درحال انجام
اجرای جدول گذاریمناقصه – جهت جدول گذاری سطح شهر – بلوار باهنر26 آذر 99درحال انجام
فضای سبز شهریمناقصه – جهت حفظ و نگهداری فضای سبز شهری-شهرک ولیعصر (عج) و فضای سبز جنگلی26 آذر 99درحال انجام

محل تحویل اسناد مناقصه : ساختمان مرکزی شهرداری – امور حقوقی و قراردادها

محل تحویل اسناد مزایده : ساختمان مرکزی شهرداری – دبیرخانه حراست