مهندس اکبریان، شهردار تربت حیدریه:عمر مفید ساختمان های شهر تربت حیدریه با استاندارد های ملی و جهانی فاصله دارد .

سعید اکبریان شهردار تربت حیدریه در جلسه برنامه‌ریزی نخستین جشنواره بنای ماندگار گفت : برابر با استاندارد جهانی عمر مفید ساختمان ها صد سال می باشد . برابر مقررات و بخشنامه های وزارت راه و شهرسازی عمر مفید ساختمان ها در کشور باید برابر ۵۰ سال برنامه‌ریزی شود ولی اکنون عمر مفید ساختمان ها در کشور حدود ۲۰ سال است . بناهای ساخته شده در شهر تربت حیدریه هم با استانداردهای ملی و هم با استانداردهای جهانی فاصله دارد .
وی بیان داشت : بناهای شهری سرمایه های مادی و معنوی شهرها و بیانگر هویت ، فرهنگ و هنر مردم هستند. رعایت اصول و ضوابط شهرسازی، معماری و مقررات فنی و مهندسی موجب تضمین و مانایی و پایایی بناهای در حال ساخت می گردد و میراثی برای آیندگان به ارمغان خواهد آورد.

شهردار تربت حیدریه افزود : برگزاری “#جشنواره بنای ماندگار”، الگویی است تا همه ساله، بناهایی که واجد رعایت اصول و ضوابط کیفی و فنی می باشند، شناسایی و عوامل دخیل در ساخت آن، مورد تشویق قرار گیرند و زمینه فرهنگ سازی افزون در حوزه ساخت و ساز صورت پذیرد.

اکبریان اظهار کرد: برنامه‌ریزی نخستین جشنواره بنای ماندگار با هدف معرفی بنای استاندارد و تقدیر از دست‌اندرکاران ساخت بنا‌های با کیفیت به همت شهرداری و همکاری نظام مهندسی و پشتیبانی سایر ادارات اجرایی انجام شده است و این جشنواره به صورت سالانه برگزار خواهد شد و نشان بنای ماندگار بر سر درب ساختمان های برتر نصب خواهد شد و از متولیان ساخت آن بنا تجلیل میگردد

مالکان ، مجریان و مهندسین دخیل در اجرای ساختمان در زمینه های سازه _ تاسیسات _ شهرسازی و معماری _ ایمنی و استاندارد و بهینه سازی مصرف انرژی میتوانند با مراجعه به سایت شهرداری
new.citytorbat.ir

نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.
همچنین فرم ثبت نام را میتوانند از طریق شماره واتساپ
۰۹۱۵۸۳۱۶۱۰۷ دریافت کنند .

مهلت ثبت نام در این #جشنواره تا ۳۱ فروردین ماه می باشد