بیوگرافی

  • سعید اکبریان
  • شهردار تربت حیدریه
  • کارشناس ارشد مهندسی شهرسازی
  • تلفن تماس : 52239090-051
  • ایمیل : exampel.gmail.com
  • فکس : 52230010-051
  • صفحه اینستاگرام : Saeed.pajh

سوابق :

شهردار منطقه 12 مشهد

قائم مقام معاونت حمل و نقل شهردرای مشهد

شهردار بازار تهران

معاون سازمان عمران و بهسازی استان فارس

مدیریت بافت فرسوده شهرداری مشهد